Miras Hukuku

Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamında kişinin vefatı üzerine başlayan süreçte, mirasçılarının
haklarını koruyan ve düzenleyen, murise ait malın adaletli şekilde paylaştırılmasını sağlayan hukuk dalı
olarak karşımıza çıkar.
AFA Hukuk Bürosu, miras bırakan hayatta iken yapacağı miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan
feragat gibi işlemlerde müvekkillerine destek olmakta ve miras bırakanın ölümünden sonra ortaya
çıkabilecek miras ile ilgili uyuşmazlıklarda da profesyonel olarak hukuki destek sağlamaktadır.

Müvekkillerimize başlıca destek olduğumuz konular;
-Reddi miras sürecinin yönetilmesi
-Muris muvazaası davaları
-Tenkis davası
-Terekenin tespitine ilişkin davalar
-Mirasın denkleştirilmesine ilişkin davalar
-Ortaklığın giderilmesi davası
Gibi pek çok konuda uzman desteği sağlamaktayız.

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Son Makalelerimiz