Ceza Hukuku

 

 

Ceza hukuku, Anayasa ile güvence altına alınmış bireyin temel hak ve özgürlüklerini kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak ve suç işlenmesini
önlemek amacıyla düzenlenmiş hukuk dalıdır. Bunun yanında ceza hukukunun temel işlevi; toplumsal yaşam bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında
uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Bu bağlamda ciddi ve dikkat isteyen bir hukuk alanı olarak uzman desteği ile üzerinde durulması gerekmektedir.

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Son Makalelerimiz