Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, kişilerin birçok olay neticesinde ortaya çıkabilecek zararlara karşı korunmasını
sağlamaya yönelik bir hukuk dalıdır. Sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi ve sigortacılıkla
uğraşan şirketlerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü kapsamaktadır. Genel
hükümleri Türk Ticaret Kanununda düzenlenmekle birlikte somut olayın özelliklerine göre görevli
mahkeme belirlenmektedir.
AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize,
-Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat nedeniyle açılan davalarda
-Araç değer kaybı davalarında
-Sigorta sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerin yerine yetirilmemesinden doğan davalarda
-Ödenmeyen sigorta primleri için icra takibi
Ve benzeri birçok konuda hukuki destek sağlamakta ve yargılama sürecince müvekkilleri temsil
etmekteyiz.

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Uluslararası Hukuk

Son Makalelerimiz