Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk alanına giren uyuşmazlık ve işleri Milletlerarası Özel Hukuk mevzuatı ve Uluslararası
Sözleşmeler ile çözümleyen geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. Uluslararası Hukuk, Türk Hukuku dışında
diğer ülke hukuklarındaki zorunlu ve gerekli unsurların da bilinmesini gerektiren ve bu nedenle de
mevzuat genişliği itibariyle profesyonel destek alınması önemli olan bir alandır.
AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize;
-Uluslararası alacakların takibi
-Yabancı Mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
-Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü
-Haksız rekabetin önlenmesi ve yabancı şirketlere teşvik ve yatırım konularında danışmanlık hizmeti
Gibi konularda hukuki destek vermekteyiz.

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

Daha Fazla...

Göçmenlik Hukuku

Daha Fazla...

Uluslararası Hukuk

Daha Fazla...

Son Makalelerimiz