Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin ticari ilişkilerini düzenleyen
hukuk dalıdır. Ticaret hukukunun temel kavramları, tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı,
haksız rekabet, ticari defterler, ticaret ortaklıkları olmakla birlikte son derece kapsamlı ve diğer hukuk
dallarıyla yakından ilişkilidir.
Türk Ticaret Kanunu aynı zamanda, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku,
Sigorta Hukuku, Şirketler Hukukunu da kapsamaktadır.

– Boşanma sürecinin yönetilmesi
-Nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunulması
-Aile içi şiddet durumlarında tedbir kararı verilmesinin istenmesi
-Mal varlığının tasfiyesi sürecinin yönetilmesi
-Mal rejimleri ile ilgilisözleşme hazırlama ve danışmanlık hizmetleri
-Çocuklara ilişkin nafaka ve velayet taleplerinde bulunulması
-Taraflar arasında anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Uluslararası Hukuk

Son Makalelerimiz