İş Hukuku

İş Hukuku, işçinin hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları, işçi ve işveren arasındaki
ilişkileri ve benzeri konuları kapsayan ve 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş hukuk dalıdır. İş
hukuku bu kapsamda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları ayrıntılı olarak düzenlemekle birlikte kural
olarak zorunlu arabuluculuk uygulamasına tabidir ve bu uyuşmazlıkların çözümü iş mahkemelerinde
görülür. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde genel yetkili mahkemelerde dava açılır.

AFA Hukuk Bürosu olarak bu konuda müvekkillerimize sağladığımız hizmetler;
-Zorunlu arabuluculuk sürecinin yönetilmesi
-İşçilik alacakları davası sürecinin yönetilmesi
-İşe iade davaları
-Hizmet tespit davaları
-Kıdem, İhbar ve benzeri alacaklara ilişkin davalar
-İş sözleşmesinin feshine ilişkin davalar
Başta olmak üzere bu kapsamda doğacak uyuşmazlıkların tümüne hukuki destek sağlamaktayız.

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Uluslararası Hukuk

Son Makalelerimiz