Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Nedir?
Gayrimenkul Hukuku, Medeni Kanun kapsamında eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul hukuk konuları olan ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için
düzenlenmiştir. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.

 

AFA Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
-Tapu iptal davası ve tescil davaları
-Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları,
-Şuf’a, ön alım davaları
-Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davaları
-Kamulaştırma ve bedel tespiti davaları
-İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara
başvurulması,
-Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve sürecin takibi,
-Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
-Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi,
-İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
-Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin
hazırlanması,
-Kooperatifler, kat mülkiyeti ve uyuşmazlıkları

AFA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize yargılamanın her aşamasında hassasiyetle uzman desteği
sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Uluslararası Hukuk

Son Makalelerimiz