Cari Hesap Sözleşmeleri

June 1, 2024
Cari Hesap Sözleşmeleri

Cari hesap sözleşmeleri, iki veya daha fazla taraf arasında, aralarındaki ticari ilişkilerden doğan alacak ve borçların karşılıklı olarak takas edilmesine ve kalan bakiyenin belirlenmesine ilişkin olarak yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenmiştir.

Cari hesap sözleşmelerinin temel özellikleri şunlardır:

 • Taraflar: Cari hesap sözleşmesi, iki veya daha fazla taraf arasında yapılabilir. Taraflar, gerçek veya tüzel kişiler olabilir.
 • Konu: Cari hesap sözleşmesinin konusu, taraflar arasındaki ticari ilişkilerden doğan alacak ve borçlardır. Bu alacak ve borçlar, mal veya hizmet alım satımı, kira, komisyon, faiz gibi çeşitli kalemlerden oluşabilir.
 • Şekil: Cari hesap sözleşmesi, yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak, taraflar arasındaki alacak ve borçların 5.000 Türk Lirasını aşması halinde, sözleşmenin yazılı olması gerekir.
 • Esneklik: Cari hesap sözleşmeleri oldukça esnek sözleşmelerdir. Taraflar, sözleşmenin içeriğini ve işleyişini kendi aralarında serbestçe belirleyebilirler.
 • Takas: Cari hesap sözleşmelerinin temel işlevi, taraflar arasındaki alacak ve borçların karşılıklı olarak takas edilmesidir. Takas işlemi, belirli aralıklarla veya her işlemden sonra yapılabilir.
 • Bakiye: Takas işleminin ardından kalan tutar, cari hesap bakiyesi olarak adlandırılır. Cari hesap bakiyesi, alacaklı taraf lehine veya borçlu taraf aleyhine olabilir.

Cari Hesap Sözleşmelerinin Avantajları

Cari hesap sözleşmelerinin birçok avantajı vardır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Ödemeleri kolaylaştırır: Cari hesap sözleşmeleri, taraflar arasındaki ödemeleri kolaylaştırır ve hızlandırır. Taraflar, her işlem için ayrı ayrı ödeme yapmak yerine, belirli aralıklarla cari hesap bakiyelerini düzenleyebilirler.
 • Maliyetleri düşürür: Cari hesap sözleşmeleri, nakit para kullanımı ihtiyacını azaltarak maliyetleri düşürür.
 • Hesap takibini kolaylaştırır: Cari hesap sözleşmeleri, taraflar arasındaki alacak ve borçların takibini kolaylaştırır. Her iki taraf da cari hesap bakiyesini takip ederek, mali durumlarını daha iyi kontrol edebilirler.
 • Anlaşmazlıkları önler: Cari hesap sözleşmeleri, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. Takas işlemleri ve cari hesap bakiyesi yazılı olarak kaydedildiği için, taraflar arasında herhangi bir ihtilaf olması halinde çözüm bulmak daha kolay olur.

Cari Hesap Sözleşmelerine Örnekler

Cari hesap sözleşmeleri, çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Bu sektörlerden bazıları şunlardır:

 • Ticaret: Cari hesap sözleşmeleri, genellikle ticaret yapan firmalar arasında kullanılır. Bu firmalar, cari hesap sözleşmeleri aracılığıyla birbirlerine mal veya hizmet satışı için ödeme yapabilirler.
 • İnşaat: Cari hesap sözleşmeleri, inşaat projelerinde de yaygın olarak kullanılır. Bu projelerde, alt yükleniciler ve ana yüklenici arasında cari hesap sözleşmesi kurularak ödemeler yapılabilir.
 • Tarım: Cari hesap sözleşmeleri, tarım sektöründe de kullanılmaktadır. Çiftçiler, cari hesap sözleşmeleri aracılığıyla ürünlerini kooperatiflere veya toptancı firmalara satabilirler.

Related Posts

Post your Comment