Miras Payı Devri Sözleşmesi

June 1, 2024
Miras Payı Devri Sözleşmesi

Miras payı devri sözleşmesi, mirasçılardan birinin miras payını, diğer mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye devretmeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Bu sözleşme, miras bırakanın ölümü ve mirasın açılmasından sonra yapılır.

Miras payı devri sözleşmesi, iki türde olabilir:

1. İvazlı Miras Payı Devri Sözleşmesi: Bu sözleşmede, devreden mirasçı, devralan mirasçıdan belirli bir bedel karşılığında miras payını devreder. Bedel, para, mal veya başka bir hak şeklinde olabilir.

2. İvazsız Miras Payı Devri Sözleşmesi: Bu sözleşmede, devreden mirasçı, devralan mirasçıdan herhangi bir bedel almadan miras payını devreder.

Miras Payı Devri Sözleşmesinin Şartları

Miras payı devri sözleşmesi geçerli olması için aşağıdaki şartları taşımalıdır:

 • Sözleşmeyi yapan kişinin mirasçı olması: Miras payı devri sözleşmesi, ancak miras bırakanın mirasçısı tarafından yapılabilir.
 • Sözleşmenin yazılı olması: Miras payı devri sözleşmesi, geçerli olması için yazılı olmalıdır.
  • Mirasçılar arasındaki devirler için: Adi yazılı şekil yeterlidir.
  • Üçüncü kişilere devirler için: Noter huzurunda düzenlenmesi gerekir.
 • Sözleşmenin taraflarının rızası: Miras payı devri sözleşmesi, tarafların rızası ile yapılmalıdır. Rıza, hür ve açık irade beyanı ile olmalıdır.
 • Sözleşmenin hukuka aykırı olmaması: Miras payı devri sözleşmesi, hukuka aykırı olamaz. Örneğin, bir mirasçı, diğer mirasçıların miras paylarını devretmeyi taahhüt edemez.

Miras Payı Devri Sözleşmesinin Sonuçları

Miras payı devri sözleşmesi ile devredilen miras payı, devralan mirasçının mülkiyetine geçer. Devralan mirasçı, bu pay üzerinde tüm hak ve yükümlülüklere sahip olur.

Miras payı devri sözleşmesi, mirasın paylaşımı sırasında da dikkate alınır. Devredilen miras payı, devralan mirasçıya ait paya eklenir.

Miras Payı Devri Sözleşmesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Miras payı devri sözleşmesi yapmadan önce, bir avukata danışmanız tavsiye edilir. Avukat, sözleşmenin geçerli olup olmadığını ve sizin haklarınızı koruduğunu kontrol edebilir.

Ayrıca, miras payı devri sözleşmesi yaparken, aşağıdakilere dikkat etmeniz önemlidir:

 • Sözleşmenin tüm şartlarını açık ve net bir şekilde belirtmeniz: Anlaşmazlıkları önlemek için sözleşmenin tüm şartlarını açık ve net bir şekilde belirtmeniz önemlidir.
 • Sözleşmeye miras bırakanın malvarlığı hakkında detaylı bilgi eklemeniz: Devralan mirasçının miras bırakanın malvarlığı hakkında tam bilgi sahibi olması için, sözleşmeye miras bırakanın malvarlığı hakkında detaylı bilgi eklemeniz faydalı olacaktır.
 • Sözleşmeyi noter huzurunda düzenletmeniz: Miras payı devri sözleşmesini noter huzurunda düzenletmeniz, sözleşmenin geçerlilik riskini azaltacaktır.

Miras payı devri sözleşmesi hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

Post your Comment