Tapu İptal ve Tescil Davaları Türleri

June 1, 2024
Tapu İptal ve Tescil Davaları Türleri

Tapu iptal ve tescil davaları, tapu kaydında yer alan gerçeğe aykırı durumların düzeltilmesi için açılan davalardır. Bu davalar, çeşitli nedenlerle açılabilir. En yaygın tapu iptal ve tescil davaları türleri şunlardır:

1. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları:

 • Miras bırakanın, mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarrufların iptali ve mirasçılara haklarının tescil edilmesi için açılan davalardır.
 • Örneğin, miras bırakanın, vefatından kısa bir süre önce, tüm malvarlığını üçüncü bir kişiye devretmesi muris muvazaası olarak değerlendirilebilir ve mirasçılar bu durumu iptal davası ile düzeltebilirler.

2. Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları:

 • Tapu işlemini yapan kişinin, akıl hastalığı, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olma gibi nedenlerle ehliyetsiz olduğu durumlarda, bu işlemin iptali ve hak sahibinin tapu kaydına tescil edilmesi için açılan davalardır.
 • Örneğin, bir kişinin, akıl hastalığı nedeniyle rızası olmadan tapu işlemi yapması halinde, bu işlem iptal davası ile iptal edilebilir ve hak sahibi tapuya tescil edilebilir.

3. Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları:

 • Aile konutunda oturma hakkına sahip olan eşin veya çocukların, aile konutunun tapu kaydına tescil edilmesi veya aile konutunun satılması halinde yeni tapu sahibinin aile konutuna ilişkin haklarını sınırlaması için açılan davalardır.
 • Örneğin, bir eşin, aile konutunu rızası olmadan sattığı durumlarda, diğer eş bu durumu iptal davası ile düzeltebilir ve aile konutunun tapu kaydına kendi adına tescil edilmesini isteyebilir.

4. Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları:

 • Tapu işleminin, sahte belge kullanılarak yapılması halinde, bu işlemin iptali ve hak sahibinin tapu kaydına tescil edilmesi için açılan davalardır.
 • Örneğin, bir kişinin, sahte tapu belgesi kullanarak tapu işlemi yapması halinde, bu işlem iptal davası ile iptal edilebilir ve hak sahibi tapuya tescil edilebilir.

5. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescili Davaları:

 • İmar planına aykırı olarak yapılan binaların veya imar uygulamasından kaynaklanan diğer hataların düzeltilmesi için açılan davalardır.
 • Örneğin, bir binanın imar planına aykırı olarak inşa edilmesi halinde, bu binanın tapu kaydına ilişkin işlemler iptal davası ile iptal edilebilir ve hukuka uygun durum tescil edilebilir.

6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları:

 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı olarak yapılan tasarrufların iptali ve hak sahibinin tapu kaydına tescil edilmesi için açılan davalardır.
 • Örneğin, bir kişinin, ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı olarak tapu işlemi yapması halinde, bu işlem iptal davası ile iptal edilebilir ve hak sahibi tapuya tescil edilebilir.

7. Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları:

 • Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bir yerin tapu kaydının iptali ve devletin bu yer üzerindeki haklarının tescil edilmesi için açılan davalardır.
 • Örneğin, bir devlet arazisinin tapu kaydının özel şahıs adına tescil edilmesi halinde, devlet bu durumu iptal davası ile düzeltebilir ve arazinin tapu kaydına kendi adına tescil edilmesini isteyebilir.

Tapu iptal ve tescil davaları hakkından telafisi mümkün olmayan zararlardan korunmak için mutlaka hukuki yardım alınmalıdır. 

Related Posts

Post your Comment