Nafaka Türleri

June 1, 2024
Nafaka Türleri

Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan, boşanma veya ayrılık sonrasında bir tarafın diğer tarafa belli bir süre maddi destek sağlamasını ifade eder. Bu maddi destek, genellikle boşanma ile haksızlık oluşmasını önlemek ve tarafların ekonomik olarak dengeyi korumak amacıyla verilir. Nafaka, ülkeden ülkeye ve durumdan duruma farklılık gösterebilir.

Türk Medeni Kanunu’nda 4 çeşit nafaka türü düzenlenmiştir:

1. Tedbir Nafakası:

 • Boşanma davası açılmış olup, dava sonuçlanana kadar yoksulluğa düşecek olan eşe, hakim tarafından belirlenen miktarda ve süreyle ödenen nafaka türüdür.
 • Amaç, eşin dava sonuçlanana kadar geçimini sağlayabilmesidir.
 • Dava sonuçlandıktan sonra tedbir nafakası kendiliğinden sona erer.
 • Tedbir nafakası, kusura bakılmaksızın yoksulluğa düşecek olan eşe ödenir.

2. İştirak Nafakası:

 • Evlilik birliği devam ederken veya boşanma davası açıldıktan sonra, evlilik birliğinin sona ermesinden dolayı yoksulluğa düşecek olan eşe, hakim tarafından belirlenen miktarda ve süreyle ödenen nafaka türüdür.
 • Amaç, eşin evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da geçimini sağlayabilmesidir.
 • Evlilik birliği sona erdikten sonra da devam eder.
 • İştirak nafakası, kusura bakılmaksızın yoksulluğa düşecek olan eşe ödenir.

3. Yoksulluk Nafakası:

 • Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eşe, kusuru daha fazla olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
 • Amaç, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen eşin geçimini sağlayabilmesidir.
 • Boşanma kesinleştikten sonra talep edilebilir.
 • Yoksulluk nafakası, kusuru daha fazla olmayan eşe ödenir.

4. Yardım Nafakası:

 • Kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiye maddi durumu yettiği ölçüde yardımda bulunma borcu olan kişiye, hakim tarafından belirlenen miktarda ve süreyle ödenen nafaka türüdür.
 • Amaç, bakmakla yükümlü olunan kişinin geçimini sağlayabilmesidir.
 • Bakmakla yükümlülük kanundan doğar.
 • Yardım nafakası, kusura bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan kişiye ödenir.

Nafaka Miktarının Belirlenmesi:

Nafaka miktarı, hakim tarafından, tarafların mali durumları, evlilik süresi, ortak çocukların olup olmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Nafakanın Ödenmesi:

Nafaka, genellikle aylık olarak ödenir. Hakim, nafakanın ödenme şeklini ve zamanını da kararında belirleyebilir.

Nafakanın Sona Ermesi:

Nafaka, çeşitli nedenlerle sona erebilir. Örneğin, nafaka alan kişi yeniden evlenirse veya nafaka yükümlüsü vefat ederse nafaka sona erer.

Related Posts

Post your Comment