Blog

TENKİS DAVASI 

TENKİS DAVASI 
  Miras bırakan yaptığı tasarruflarda saklı paylı mirasçılarının bu paylarını ihlal etmemek durumundadır. Bu husus kanunda emredici olarak düzenlenmekle birlikte saklı payların ihlalini doğuran tasarruflar geçersizdir. Ancak geçersizliğe neden olan tasarruflar kendiliğinden ortadan kalkmaz, dava[…]

MAVİ KART NEDİR? 

MAVİ KART NEDİR? 
Mavi kart, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda düzenlenen ve günümüzde Yurt dışında çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin sıklıkla merak ettikleri bir konudur.  Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak[…]

HAKARET SUÇU 

HAKARET SUÇU 
Hakaret, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabının, ikinci kısmının “Şerefe Karşı Suçlar” başlıklı sekizinci bölümünde 125-131’inci maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçu kasten işlenebilen bir suç olmakla birlikte failde amaç aranmamaktadır. Bilme isteme unsurunun gerçekleşmesi yeterlidir. Aynı[…]

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? 

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? 
Sigorta hukukunda araç değer kaybı, gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında her ne kadar aracın tüm bakım ve onarım işlemleri yapılmış olsa da parçalarının değişmesinden veya orjinalliğini yitirmesinden kaynaklı olan ikinci el piyasasındaki satış bedelinin[…]